PRIVACYVERKLARING 

 VV De Noormannen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV De Noormannen houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wanneer en waarom verwerken we uw gegevens?

Leden en donateurs

VV de Noormannen verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van haar leden of donateurs alleen voor passende doeleinden. De gegevens zijn onder meer nodig om leden op de hoogte te houden van nieuws of activiteiten vanuit de vereniging (communicatie) en administratieve doeleinden; de penningmeester heeft uw gegevens nodig om de contributie te innen. Wij zullen de persoons-gegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Dit houdt in dat uw gegevens worden bewaarde gedurende de periode dat u lid of donateur bent van VV de Noormannen, waarna bij beëindiging van het lidmaat- of donateurschap uw gegevens nog maximaal 7 jaar worden bewaard in de financiële administratie.

Nieuwsbrief abonnees

Naast bovengenoemde gegevens van leden of donateurs worden ook uw gegevens verwerkt als u zich middels het inschrijfformulier heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief. Het doel van de gegevensverwerking is hierbij om u te voorzien van het laatste nieuws omtrent onze vereniging. Daarnaast stemt u er met uw inschrijving mee in dat wij statistieken kunnen inzien van de verzonden nieuwsbrieven. Uw gegevens worden hierbij enkel bewaard gedurende de periode dat u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ten alle tijde kunt afmelden.

Leveranciers

Ook gegevens van onze leveranciers worden verwerkt wanneer wij een overeenkomst aangaan. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de financiële administratie, om te communiceren over de overeenkomst en om te zorgen dat een overeenkomst uitgevoerd of opgestart wordt. Wanneer de overeenkomst afloopt bewaren wij uw gegevens voor maximaal 7 jaar, enkel in de financiële administratie.


 

Welke gegevens van u verwerken we?

In de onderstaande alinea’s lichten we toe welke gegevens van uw bewaard worden om de eerder beschreven doeleinden te behalen.

Leden en donateurs

Van zowel onze leden als onze donateurs worden de volgende gegevens bewaard:

-       Achternaam;

-       Tussenvoegsel;

-       Voorletters;

-       Roepnaam;

-       Adres, postcode, woonplaats;

-       Geslacht;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Bankrekeningnummer.

 

Van leden bewaren we nog enkele aanvullende gegevens die benodigd zijn om mee te doen aan door de KNVB geregistreerde voetbalactiviteiten.

 

-          Geboortedatum;

-          Geboorteplaats;

-          Soort identificatie;

-          Identificatienummer;

Aanvullend vragen we onze leden vooraf toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website en social media. Onverhoopt kan het toch gebeuren dat er een foto geplaatst of gedeeld wordt zonder toestemming, op verzoek zullen we deze dan zo snel mogelijk voor u verwijderen. U hoeft bij dit verzoek niet aan te geven om welke reden u de foto’s wilt laten verwijderen.

Nieuwsbrief abonnees

Bent u nieuwsbrief abonnee? Dan bewaren we van u de onderstaande gegevens:

-       E-mailadres;

-       Voornaam;

-       Achternaam.

Leveranciers

Om de samenwerking met onze leveranciers zo optimaal mogelijk te laten verlopen worden de volgende gegevens van onze leveranciers bewaard:

-       Naam;

-       Adres, postcode, woonplaats;

-       Telefoonnummer;

-       E-mailadres;

-       Bankrekeningnummer.


 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-       Het verzorgen van de internetomgeving;

-       Het verzorgen van de (KNVB) ledenadministratie en de (financiële) administratie;

-       Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Daarnaast worden persoonsgegevens (naam en leeftijd) aan de gemeente verstrekt voor het aanvragen van subsidie.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens, al onze bestuursleden hebben daarnaast een geheimhoudingsverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens getekend. Ook zorgen we ervoor dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden, zodat ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens voorkomen wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen bij beëindiging van het lidmaatschap, donateurschap, abonnement of overeenkomst. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt hiervoor contact opnemen met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies

Op de website van VV de Noormannen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. www.noormannen.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer geanonimiseerde IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Ook monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

www.noormannen.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Aanpassingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..